Условия за ползване

Дата на влизане в сила - 25.05.2023 г.

Настоящите условия уреждат достъпа Ви до и използването на цялото съдържание, продукти и услуги, налични на уебсайта https://crash-gambling.net ("Услугата"), управляван от Crash-Gambling.net ("нас", "ние" или "наш").

Достъпът ви до нашите услуги зависи от приемането, без промяна, на всички условия, съдържащи се тук, и на всички други правила за работа и политики, публикувани и които могат да бъдат публикувани периодично от нас.

Моля, прочетете внимателно Споразумението, преди да получите достъп или да използвате нашите Услуги. С достъпа до или използването на която и да е част от нашите Услуги се съгласявате да бъдете обвързани с тези Условия. Ако не сте съгласни с която и да е част от условията на Споразумението, нямате право да осъществявате достъп или да използвате нашите Услуги.

Интелектуална собственост

Споразумението не прехвърля от Нас на Вас никаква наша интелектуална собственост или интелектуална собственост на трети страни и всички права, собственост и интереси върху тази собственост ще останат (между страните) единствено на Crash-Gambling.net и неговите лицензодатели.

Услуги на трети страни

При използването на Услугите може да използвате услуги, продукти, софтуер, вградени файлове или приложения, разработени от трети страни ("Услуги на трети страни").

Ако използвате Услуги на трети страни, вие разбирате, че:

  • Всяко използване на Услуга на трета страна е на ваш собствен риск и ние не носим отговорност пред никого за уебсайтове или услуги на трети страни.
  • Вие приемате и се съгласявате, че Ние не носим отговорност за каквито и да било щети или загуби, причинени или предполагаеми, че са причинени от или във връзка с използването на такова съдържание, стоки или услуги, налични на или чрез такива уебсайтове или услуги.

Сметки

Когато използването на някоя част от нашите Услуги изисква акаунт, Вие се съгласявате да ни предоставите пълна и точна информация, когато се регистрирате за акаунт.

Вие носите пълната отговорност за всички дейности, които се извършват под вашия акаунт. Вие носите отговорност за актуализиране на информацията за профила си и за опазване на паролата си.

Вие носите отговорност за поддържането на сигурността на вашия акаунт, който използвате за достъп до Услугата. Нямате право да споделяте или да злоупотребявате с данните си за достъп. Трябва незабавно да ни уведомите за всяко неоторизирано използване на вашия акаунт или при узнаване на друго нарушение на сигурността.

Прекратяване

Можем да прекратим или да спрем достъпа ви до всички или част от нашите Услуги по всяко време, със или без причина, със или без предизвестие, с незабавен ефект.

Ако желаете да прекратите Споразумението или Вашия акаунт в Crash-Gambling.net, можете просто да спрете да използвате нашите Услуги.

Всички разпоредби на Споразумението, които по своето естество следва да останат в сила и след прекратяването, остават в сила и след прекратяването, включително, без ограничение, разпоредбите за собственост, отказ от гаранции, обезщетение и ограничения на отговорността.

Отказ от отговорност

Услугите ни се предоставят "както са" и "както са достъпни". Crash-Gambling.net и неговите доставчици и лицензодатели се отказват от всички гаранции от всякакъв вид, изрични или подразбиращи се, включително, без ограничение, гаранциите за продаваемост, годност за определена цел и ненарушаване на права. Нито Crash-Gambling.net, нито неговите доставчици и лицензодатели дават гаранции, че нашите Услуги ще бъдат без грешки или че достъпът до тях ще бъде непрекъснат или без прекъсване. Вие разбирате, че изтегляте от или получавате по друг начин съдържание или услуги чрез нашите Услуги по Ваша преценка и на Ваш собствен риск.

Юрисдикция и приложимо право

С изключение на случаите, когато приложимото законодателство предвижда друго, Споразумението и всеки достъп до или използване на нашите Услуги се уреждат от законите на .

Правилното място за решаване на всякакви спорове, произтичащи от или свързани със Споразумението и достъпа до или използването на нашите Услуги, ще бъдат щатските и федералните съдилища, разположени в .

Промени

Crash-Gambling.net си запазва правото по свое усмотрение да променя или заменя тези условия по всяко време.

Ако направим промени, които са съществени, ще ви уведомим за това, като публикуваме на нашия уебсайт или ви изпратим имейл или друго съобщение, преди промените да влязат в сила. В известието ще бъде посочен разумен срок, след който новите условия ще влязат в сила.

Ако не сте съгласни с нашите промени, трябва да спрете да използвате Услугите ни в рамките на определения период на предизвестие или след като промените влязат в сила.

Продължаването на използването на нашите Услуги ще бъде подчинено на новите условия.

Брус Бакстър
АвторБрус Бакстър

Брус Бакстър е автор-експерт в индустрията на iGaming, с особен фокус върху хазарта при катастрофа. С повече от десетилетие опит в областта, Брус е развил задълбочено разбиране на най-новите тенденции и развития в света на онлайн хазарта. Той е автор на множество статии, публикации в блогове и научни статии по темата.

bg_BGBulgarian