Όροι χρήσης

Ημερομηνία έναρξης ισχύος - 25.05.2022

Οι παρόντες Όροι διέπουν την πρόσβασή σας, τη χρήση όλου του περιεχομένου, του Προϊόντος και των Υπηρεσιών που διατίθενται στην ιστοσελίδα https://crash-gambling.net (η "Υπηρεσία") που διαχειρίζεται η Crash-Gambling.net ("εμάς", "εμείς" ή "μας").

Η πρόσβασή σας στις υπηρεσίες μας υπόκειται στην αποδοχή, χωρίς τροποποίηση, όλων των όρων και προϋποθέσεων που περιέχονται στο παρόν και όλων των άλλων κανόνων λειτουργίας και πολιτικών που δημοσιεύονται και ενδέχεται να δημοσιεύονται κατά καιρούς από εμάς.

Διαβάστε προσεκτικά τη Συμφωνία πριν αποκτήσετε πρόσβαση ή χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε μέρους των Υπηρεσιών μας, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των όρων της Συμφωνίας, τότε δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας.

Πνευματική ιδιοκτησία

Η Συμφωνία δεν μεταβιβάζει από εμάς σε εσάς οποιαδήποτε πνευματική μας ιδιοκτησία ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων και όλα τα δικαιώματα, οι τίτλοι και τα συμφέροντα σε αυτή την ιδιοκτησία θα παραμείνουν (μεταξύ των μερών) αποκλειστικά στην Crash-Gambling.net και στους δικαιοπάροχους της.

Υπηρεσίες τρίτων

Κατά τη χρήση των Υπηρεσιών, ενδέχεται να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες, προϊόντα, λογισμικό, ενσωματώσεις ή εφαρμογές τρίτων που έχουν αναπτυχθεί από τρίτους ("Υπηρεσίες τρίτων").

Εάν χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε Υπηρεσίες Τρίτων, κατανοείτε ότι:

  • Οποιαδήποτε χρήση μιας Υπηρεσίας Τρίτων γίνεται με δική σας ευθύνη και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπόλογοι έναντι οποιουδήποτε για τις ιστοσελίδες ή τις Υπηρεσίες Τρίτων.
  • Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπόλογοι για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκαλείται ή φέρεται να προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση οποιουδήποτε τέτοιου περιεχομένου, αγαθών ή υπηρεσιών που διατίθενται σε ή μέσω τέτοιων δικτυακών τόπων ή υπηρεσιών.

Λογαριασμοί

Όταν η χρήση οποιουδήποτε μέρους των Υπηρεσιών μας απαιτεί λογαριασμό, συμφωνείτε να μας παρέχετε πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες όταν εγγράφεστε για λογαριασμό.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι και υπόλογοι για κάθε δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στο λογαριασμό σας. Είστε υπεύθυνοι για την ενημέρωση των πληροφοριών του λογαριασμού σας και για την ασφαλή διατήρηση του κωδικού πρόσβασής σας.

Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού σας που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στην Υπηρεσία. Δεν πρέπει να μοιράζεστε ή να κάνετε κατάχρηση των διαπιστευτηρίων πρόσβασής σας. Πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας ή όταν αντιληφθείτε οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας.

Τερματισμός

Μπορούμε να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε την πρόσβασή σας στο σύνολο ή σε μέρος των Υπηρεσιών μας ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς αιτία, με ή χωρίς ειδοποίηση, με άμεση ισχύ.

Εάν επιθυμείτε να τερματίσετε τη Συμφωνία ή το λογαριασμό σας στο Crash-Gambling.net, μπορείτε απλά να διακόψετε τη χρήση των Υπηρεσιών μας.

Όλες οι διατάξεις της Συμφωνίας που από τη φύση τους θα έπρεπε να επιζούν της καταγγελίας επιζούν της καταγγελίας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των διατάξεων περί ιδιοκτησίας, των αποποιήσεων εγγυήσεων, των αποζημιώσεων και των περιορισμών ευθύνης.

Αποποίηση ευθύνης

Οι Υπηρεσίες μας παρέχονται "ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ" και "ΟΠΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ". Το Crash-Gambling.net και οι προμηθευτές και δικαιοπάροχοι του αποποιούνται με το παρόν όλες τις εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης. Ούτε η Crash-Gambling.net, ούτε οι προμηθευτές και δικαιοπάροχοι της, παρέχουν οποιαδήποτε εγγύηση ότι οι Υπηρεσίες μας θα είναι απαλλαγμένες από σφάλματα ή ότι η πρόσβαση σε αυτές θα είναι συνεχής ή αδιάλειπτη. Αντιλαμβάνεστε ότι κάνετε λήψη από τις Υπηρεσίες μας ή αποκτάτε με άλλο τρόπο περιεχόμενο ή υπηρεσίες μέσω των Υπηρεσιών μας κατά τη δική σας διακριτική ευχέρεια και με δική σας ευθύνη.

Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο

Εκτός εάν οποιοδήποτε εφαρμοστέο δίκαιο προβλέπει διαφορετικά, η Συμφωνία και οποιαδήποτε πρόσβαση ή χρήση των Υπηρεσιών μας θα διέπεται από τους νόμους της .

Ο κατάλληλος τόπος διεξαγωγής των διαφορών που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη Συμφωνία και οποιαδήποτε πρόσβαση ή χρήση των Υπηρεσιών μας θα είναι τα πολιτειακά και ομοσπονδιακά δικαστήρια που εδρεύουν στην .

Αλλαγές

Η Crash-Gambling.net διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιεί ή να αντικαθιστά τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή.

Εάν προβούμε σε αλλαγές που είναι ουσιώδεις, θα σας ενημερώσουμε με ανάρτηση στον ιστότοπό μας ή με την αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλης επικοινωνίας πριν οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ. Η ειδοποίηση θα ορίζει μια εύλογη χρονική περίοδο μετά την οποία οι νέοι όροι θα τεθούν σε ισχύ.

Εάν διαφωνείτε με τις αλλαγές μας, τότε θα πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας εντός της καθορισμένης περιόδου ειδοποίησης ή μόλις οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ.

Η συνέχιση της χρήσης των Υπηρεσιών μας θα υπόκειται στους νέους όρους.

Μπρους Μπάξτερ
ΣυγγραφέαςΜπρους Μπάξτερ

Ο Bruce Baxter είναι ειδικός συγγραφέας στη βιομηχανία iGaming, με ιδιαίτερη έμφαση στον τυχερό τζόγο. Με πάνω από μια δεκαετία εμπειρίας στον τομέα, ο Bruce έχει αναπτύξει μια εις βάθος κατανόηση των τελευταίων τάσεων και εξελίξεων στον κόσμο του διαδικτυακού τζόγου. Έχει συγγράψει πολλά άρθρα, αναρτήσεις ιστολογίου και ερευνητικές εργασίες για το θέμα.

elGreek