Კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ძალაში შესვლის თარიღი – 25.05.2022

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება https://crash-gambling.net („საიტი“). ჩვენ გვესმის, რომ ონლაინ კონფიდენციალურობა მნიშვნელოვანია ჩვენი საიტის მომხმარებლებისთვის, განსაკუთრებით ბიზნესის წარმოებისას. ეს განცხადება არეგულირებს ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას საიტის იმ მომხმარებლების მიმართ („ვიზიტორები“), რომლებიც სტუმრობენ ბიზნესის ტრანზაქციის გარეშე და სტუმრებს, რომლებიც დარეგისტრირდებიან საიტზე ბიზნესის გასაკეთებლად და იყენებენ Crash-Gambling.net-ის მიერ შემოთავაზებულ სხვადასხვა სერვისებს (ერთობლივად). , „მომსახურებები“) („ავტორიზებული მომხმარებლები“).

"პირადი იდენტიფიცირებადი ინფორმაცია"

ეხება ნებისმიერ ინფორმაციას, რომელიც განსაზღვრავს ან შეიძლება გამოყენებულ იქნას პიროვნების იდენტიფიცირებისთვის, დასაკავშირებლად ან დასადგენისთვის, ვისაც ეს ინფორმაცია ეხება, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება ამით, სახელი, მისამართი, ტელეფონის ნომერი, ფაქსის ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ფინანსური პროფილები, სოციალური უზრუნველყოფა. ნომერი და საკრედიტო ბარათის ინფორმაცია. პერსონალური იდენტიფიცირებადი ინფორმაცია არ შეიცავს ინფორმაციას, რომელიც გროვდება ანონიმურად (ანუ ინდივიდუალური მომხმარებლის იდენტიფიკაციის გარეშე) ან დემოგრაფიულ ინფორმაციას, რომელიც არ არის დაკავშირებული იდენტიფიცირებულ პირთან.

რა პერსონალური იდენტიფიცირებადი ინფორმაცია გროვდება?

ჩვენ შეიძლება შევაგროვოთ მომხმარებლის პროფილის ძირითადი ინფორმაცია ჩვენი ყველა ვიზიტორისგან. ჩვენ ვაგროვებთ შემდეგ დამატებით ინფორმაციას ჩვენი ავტორიზებული მომხმარებლებისგან: ავტორიზებული კლიენტების სახელები, მისამართები, ტელეფონის ნომრები და ელექტრონული ფოსტის მისამართები, ბიზნესის ბუნება და ზომა და სარეკლამო ინვენტარის ბუნება და ზომა, რომლის შეძენასაც ავტორიზებული მომხმარებელი აპირებს ან გაყიდე.

რომელი ორგანიზაციები აგროვებენ ინფორმაციას?

ჩვენი ინფორმაციის პირდაპირი შეგროვების გარდა, ჩვენი მესამე მხარის სერვისის მომწოდებლები (როგორიცაა საკრედიტო ბარათების კომპანიები, კლირინგჰაუსები და ბანკები), რომლებსაც შეუძლიათ უზრუნველყონ ისეთი სერვისები, როგორიცაა საკრედიტო, დაზღვევა და ესქროული სერვისები, შეუძლიათ შეაგროვონ ეს ინფორმაცია ჩვენი სტუმრებისა და ავტორიზებული მომხმარებლებისგან. ჩვენ არ ვაკონტროლებთ, თუ როგორ გამოიყენებენ ეს მესამე მხარეები ასეთ ინფორმაციას, მაგრამ ჩვენ ვთხოვთ მათ, გაამჟღავნონ, თუ როგორ იყენებენ სტუმრებისა და ავტორიზებული მომხმარებლებისგან მოწოდებულ პირად ინფორმაციას. ზოგიერთი მესამე მხარე შეიძლება იყოს შუამავალი, რომელიც მოქმედებს მხოლოდ როგორც რგოლი სადისტრიბუციო ჯაჭვში და არ ინახავს, ინახავს ან იყენებს მათთვის მიცემულ ინფორმაციას.

როგორ იყენებს საიტი პერსონალურ საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას?

ჩვენ ვიყენებთ პერსონალურ იდენტიფიცირებულ ინფორმაციას საიტის პერსონალურად მოსაწყობად, შესაბამისი სერვისების შეთავაზების და საიტზე შესყიდვისა და გაყიდვის მოთხოვნების შესასრულებლად. ჩვენ შეგვიძლია მივმართოთ ვიზიტორებს და ავტორიზებულ მომხმარებლებს საიტზე კვლევის ან ყიდვა-გაყიდვის შესაძლებლობების ან საიტის საგანთან დაკავშირებული ინფორმაციის შესახებ. ჩვენ ასევე შეიძლება გამოვიყენოთ პერსონალური იდენტიფიცირებადი ინფორმაცია ვიზიტორებთან და ავტორიზებულ კლიენტებთან დასაკავშირებლად კონკრეტული მოთხოვნების პასუხად, ან მოთხოვნილი ინფორმაციის მისაწოდებლად.

ვისთან შეიძლება ინფორმაციის გაზიარება?

ავტორიზებული კლიენტების შესახებ პერსონალური იდენტიფიცირებადი ინფორმაცია შეიძლება გაზიარებული იყოს სხვა ავტორიზებულ კლიენტებთან, რომელთაც სურთ შეაფასონ პოტენციური ტრანზაქციები სხვა ავტორიზებულ კლიენტებთან. ჩვენ შეიძლება გავუზიაროთ ერთობლივი ინფორმაცია ჩვენი ვიზიტორების შესახებ, მათ შორის ჩვენი ვიზიტორებისა და ავტორიზებული მომხმარებლების დემოგრაფიული მონაცემები ჩვენს შვილობილი სააგენტოებსა და მესამე მხარის მოვაჭრეებს. ჩვენ ასევე ვთავაზობთ შესაძლებლობას, „ართქოთ“ ინფორმაციის მიღება ან დაკავშირება ჩვენს მიერ ან ჩვენი სახელით მოქმედი ნებისმიერი სააგენტოსგან.

როგორ ინახება პერსონალური იდენტიფიცირებადი ინფორმაცია?

Crash-Gambling.net-ის მიერ შეგროვებული პერსონალური იდენტიფიცირებადი ინფორმაცია უსაფრთხოდ ინახება და მიუწვდომელია მესამე მხარისთვის ან Crash-Gambling.net-ის თანამშრომლებისთვის, გარდა ზემოთ მითითებული გამოყენებისა.

რა არჩევანი აქვთ ვიზიტორებს ინფორმაციის შეგროვებასთან, გამოყენებასთან და გავრცელებასთან დაკავშირებით?

ვიზიტორებს და ავტორიზებულ კლიენტებს შეუძლიათ უარი თქვან ჩვენგან და/ან ჩვენს მომწოდებლებსა და შვილობილი სააგენტოების მიერ არასასურველი ინფორმაციის მიღებაზე ან დაკავშირებაზე ელ.წერილებზე პასუხის გაცემის ინსტრუქციის მიხედვით, ან დაგვიკავშირდნენ

ნამცხვრები

ქუქი არის ინფორმაციის სტრიქონი, რომელსაც ვებსაიტი ინახავს ვიზიტორის კომპიუტერში და რომელსაც ვიზიტორის ბრაუზერი აწვდის ვებსაიტს ყოველ ჯერზე, როცა ვიზიტორი ბრუნდება.

გამოიყენება თუ არა ქუქი-ფაილები საიტზე?

ქუქი-ფაილები გამოიყენება სხვადასხვა მიზეზის გამო. ჩვენ ვიყენებთ ქუქიებს, რათა მივიღოთ ინფორმაცია ჩვენი ვიზიტორების პრეფერენციებისა და მათ მიერ არჩეული სერვისების შესახებ. ჩვენ ასევე ვიყენებთ ქუქიებს უსაფრთხოების მიზნებისთვის, რათა დავიცვათ ჩვენი ავტორიზებული მომხმარებლები. მაგალითად, თუ ავტორიზებული მომხმარებელი შესულია სისტემაში და საიტი გამოუყენებელია 10 წუთზე მეტი ხნის განმავლობაში, ჩვენ ავტომატურად გამოვრიცხავთ ავტორიზებულ მომხმარებელს. ვიზიტორებმა, რომლებსაც არ სურთ თავიანთ კომპიუტერებზე ქუქი-ფაილების განთავსება, უნდა დააყენონ თავიანთი ბრაუზერები, რათა უარი თქვან ქუქის ფაილებზე https://crash-gambling.net-ის გამოყენებამდე, იმ ნაკლოვანებით, რომ ვებსაიტის გარკვეული ფუნქციები შეიძლება არ ფუნქციონირდეს გამართულად ქუქი-ფაილების დახმარების გარეშე.

ჩვენი სერვისის პროვაიდერების მიერ გამოყენებული ქუქიები

ჩვენი სერვისის პროვაიდერები იყენებენ ქუქი-ფაილებს და ეს ქუქი ფაილები შეიძლება შენახული იყოს თქვენს კომპიუტერში, როდესაც ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს. თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ მეტი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რომელი ქუქიები გამოიყენება ჩვენს ქუქიების ინფორმაციის გვერდზე.

როგორ იყენებს Crash-Gambling.net შესვლის ინფორმაციას?

Crash-Gambling.net იყენებს შესვლის ინფორმაციას, IP მისამართების, ინტერნეტ პროვაიდერების და ბრაუზერის ტიპების ჩათვლით, მაგრამ არ შემოიფარგლება, ტენდენციების გასაანალიზებლად, საიტის ადმინისტრირებისთვის, მომხმარებლის მოძრაობისა და გამოყენების თვალყურის დევნებისთვის და ფართო დემოგრაფიული ინფორმაციის შესაგროვებლად.

რომელ პარტნიორებს ან სერვისის პროვაიდერებს აქვთ წვდომა საიტის ვიზიტორთა და/ან ავტორიზებული კლიენტების პერსონალურ იდენტიფიცირებულ ინფორმაციაზე?

Crash-Gambling.net შევიდა და გააგრძელებს თანამშრომლობასა და სხვა კავშირში რამდენიმე გამყიდველთან. ასეთ მოვაჭრეებს შეიძლება ჰქონდეთ წვდომა გარკვეულ პერსონალურ იდენტიფიცირებულ ინფორმაციაზე, რათა იცოდნენ ავტორიზებული კლიენტების მომსახურების უფლებამოსილების შეფასების საფუძველი. ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა არ მოიცავს მათ მიერ ამ ინფორმაციის შეგროვებას ან გამოყენებას. პერსონალური საიდენტიფიკაციო ინფორმაციის გამჟღავნება კანონის შესაბამისად. ჩვენ გავამჟღავნებთ პერსონალურ საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას, რათა შევასრულოთ სასამართლოს ბრძანება ან გამოძახება ან სამართალდამცავი ორგანოს მოთხოვნა ინფორმაციის გაცემის შესახებ. ჩვენ ასევე გავამჟღავნებთ პერსონალურ საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას, როდესაც გონივრულად აუცილებელია ჩვენი ვიზიტორებისა და ავტორიზებული მომხმარებლების უსაფრთხოების დასაცავად.

როგორ ინახავს საიტი უსაფრთხოდ პერსონალურ იდენტიფიცირებულ ინფორმაციას?

ჩვენი ყველა თანამშრომელი იცნობს ჩვენს უსაფრთხოების პოლიტიკას და პრაქტიკას. ჩვენი ვიზიტორებისა და ავტორიზებული მომხმარებლების პერსონალური იდენტიფიცირებადი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია მხოლოდ შეზღუდული რაოდენობის კვალიფიციური თანამშრომლებისთვის, რომლებსაც ეძლევათ პაროლი ინფორმაციაზე წვდომის მისაღებად. ჩვენ რეგულარულად ვამოწმებთ ჩვენს უსაფრთხოების სისტემებსა და პროცესებს. სენსიტიური ინფორმაცია, როგორიცაა საკრედიტო ბარათის ნომრები ან სოციალური უსაფრთხოების ნომრები, დაცულია დაშიფვრის პროტოკოლებით, რომლებიც შექმნილია ინტერნეტით გაგზავნილი ინფორმაციის დასაცავად. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვიღებთ კომერციულად გონივრულ ზომებს უსაფრთხო საიტის შესანარჩუნებლად, ელექტრონული კომუნიკაციები და მონაცემთა ბაზები ექვემდებარება შეცდომებს, გაყალბებასა და გარღვევებს და ჩვენ არ შეგვიძლია გარანტია ან გარანტია, რომ ასეთი მოვლენები არ მოხდება და ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებელი ვიზიტორების ან ავტორიზებული მომხმარებლები ნებისმიერი ასეთი შემთხვევისთვის.

როგორ შეუძლიათ ვიზიტორებს შეასწორონ ნებისმიერი უზუსტობა პერსონალურ იდენტიფიცირებად ინფორმაციას?

ვიზიტორებს და უფლებამოსილ კლიენტებს შეუძლიათ დაგვიკავშირდნენ, რათა განაახლონ მათ შესახებ პერსონალური იდენტიფიცირებადი ინფორმაცია ან გამოასწორონ ნებისმიერი უზუსტობა ელფოსტაზე [email protected]

შეუძლია თუ არა ვიზიტორს წაშალოს ან გამორთოს საიტის მიერ შეგროვებული პერსონალური საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია?

ჩვენ ვუზრუნველყოფთ ვიზიტორებს და ავტორიზებულ მომხმარებლებს მექანიზმს, რომ წაშალონ/გამორთონ პერსონალური იდენტიფიცირებადი ინფორმაცია საიტის მონაცემთა ბაზიდან დაკავშირების გზით. თუმცა, სარეზერვო ასლებისა და წაშლის ჩანაწერების გამო, შესაძლოა შეუძლებელი იყოს ვიზიტორის ჩანაწერის წაშლა ნარჩენი ინფორმაციის შენარჩუნების გარეშე. ინდივიდს, რომელიც ითხოვს პერსონალური იდენტიფიკაციის ინფორმაციის დეაქტივაციას, ეს ინფორმაცია ფუნქციურად წაიშლება და ჩვენ არ გავყიდით, გადავცემთ ან გამოვიყენებთ პერსონალურ საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას, რომელიც ეხება ამ პიროვნებას რაიმე გზით წინსვლისას.

შენი უფლებები

ეს არის შეჯამებული უფლებები, რომლებიც თქვენ გაქვთ მონაცემთა დაცვის კანონის შესაბამისად

  • წვდომის უფლება
  • გამოსწორების უფლება
  • წაშლის უფლება
  • დამუშავების შეზღუდვის უფლება
  • დამუშავებაზე წინააღმდეგობის უფლება
  • მონაცემთა პორტაბელურობის უფლება
  • საზედამხედველო ორგანოში საჩივრის უფლება
  • თანხმობის გაუქმების უფლება

რა მოხდება, თუ კონფიდენციალურობის პოლიტიკა შეიცვლება?

ჩვენ ვაცნობებთ ჩვენს ვიზიტორებს და ავტორიზებულ კლიენტებს ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში ცვლილებების შესახებ საიტზე ასეთი ცვლილებების გამოქვეყნებით. თუმცა, თუ ჩვენ ვცვლით ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას ისე, რომ შეიძლება გამოიწვიოს პერსონალური იდენტიფიცირებადი ინფორმაციის გამჟღავნება, რომლის გამჟღავნებაც ადრე მოითხოვა ვიზიტორმა ან ავტორიზებულმა მომხმარებელმა, ჩვენ დავუკავშირდებით ასეთ ვიზიტორს ან ავტორიზებულ კლიენტს, რათა ასეთ ვიზიტორს ან ავტორიზებულ კლიენტს მივცეთ საშუალება, თავიდან აიცილოს ასეთი გამჟღავნება.

ბმულები:

https://crash-gambling.net შეიცავს ბმულებს სხვა ვებსაიტებზე. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ როდესაც დააწკაპუნებთ ერთ-ერთ ამ ბმულზე, თქვენ გადადიხართ სხვა ვებსაიტზე. ჩვენ გირჩევთ, წაიკითხოთ ამ დაკავშირებული საიტების კონფიდენციალურობის განცხადებები, რადგან მათი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა შეიძლება განსხვავდებოდეს ჩვენისგან.

© საავტორო უფლება 2023 Crash Gambling
ka_GEGeorgian