Მოხმარების პირობები

ძალაში შესვლის თარიღი – 25.05.2022

ეს პირობები არეგულირებს თქვენს წვდომას, ყველა კონტენტის, პროდუქტისა და სერვისის გამოყენებას, რომელიც ხელმისაწვდომია https://crash-gambling.net ვებსაიტზე („სერვისი“), რომელსაც მართავს Crash-Gambling.net („ჩვენ“, „ჩვენ“ ან "ჩვენი").

ჩვენს სერვისებზე თქვენი წვდომა ექვემდებარება თქვენ მიერ, ცვლილებების გარეშე, აქ მოცემულ ყველა პირობებსა და ყველა სხვა საოპერაციო წესსა და პოლიტიკას, რომელიც გამოქვეყნებულია და რომელიც შეიძლება დროდადრო გამოქვეყნდეს ჩვენს მიერ.

გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ შეთანხმება ჩვენს სერვისებზე წვდომამდე ან გამოყენებამდე. ჩვენი სერვისების რომელიმე ნაწილის წვდომით ან გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით წინამდებარე პირობებს. თუ არ ეთანხმებით ხელშეკრულების პირობების რომელიმე ნაწილს, მაშინ თქვენ არ შეგიძლიათ წვდომა ან გამოიყენოთ ჩვენი სერვისები.

Ინტელექტუალური საკუთრების

ხელშეკრულება ჩვენგან არ გადასცემს თქვენ რომელიმე ჩვენს ან მესამე მხარის ინტელექტუალურ საკუთრებას და ყველა უფლება, ტიტული და ინტერესი და ამ საკუთრებაზე დარჩება (როგორც მხარეებს შორის) მხოლოდ Crash-Gambling.net-სა და მის ლიცენზიატორებს.

მესამე მხარის მომსახურება

სერვისების გამოყენებისას შეგიძლიათ გამოიყენოთ მესამე მხარის სერვისები, პროდუქტები, პროგრამული უზრუნველყოფა, ჩაშენებები ან აპლიკაციები, რომლებიც შემუშავებულია მესამე მხარის მიერ („მესამე მხარის სერვისები“).

თუ იყენებთ მესამე მხარის ნებისმიერ სერვისს, გესმით, რომ:

  • მესამე მხარის სერვისის ნებისმიერი გამოყენება არის თქვენივე რისკის ქვეშ და ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებელი ან პასუხისმგებელი ვინმეს წინაშე მესამე მხარის ვებსაიტებზე ან სერვისებზე.
  • თქვენ აღიარებთ და ეთანხმებით, რომ ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებელი ან პასუხისმგებელი რაიმე ზიანის ან ზარალის შესახებ, რომელიც გამოწვეულია ან სავარაუდოდ გამოწვეულია ნებისმიერი ასეთი შინაარსის, საქონლის ან სერვისის გამოყენებასთან დაკავშირებით, რომელიც ხელმისაწვდომია ნებისმიერ ასეთ ვებსაიტზე ან სერვისზე.

ანგარიშები

როდესაც ჩვენი სერვისების ნებისმიერი ნაწილის გამოყენება მოითხოვს ანგარიშს, თქვენ თანახმა ხართ მოგვაწოდოთ სრული და ზუსტი ინფორმაცია ანგარიშზე დარეგისტრირებისას.

თქვენ იქნებით მხოლოდ პასუხისმგებელი და პასუხისმგებელი ნებისმიერ აქტივობაზე, რომელიც ხდება თქვენი ანგარიშის ქვეშ. თქვენ ხართ პასუხისმგებელი თქვენი ანგარიშის ინფორმაციის განახლებისა და პაროლის დაცვაზე.

თქვენ ხართ პასუხისმგებელი თქვენი ანგარიშის უსაფრთხოების შენარჩუნებაზე, რომელსაც იყენებთ სერვისზე წვდომისთვის. თქვენ არ უნდა გააზიაროთ ან არასწორად გამოიყენოთ თქვენი წვდომის სერთიფიკატები. თქვენ დაუყოვნებლივ უნდა შეგვატყობინოთ თქვენი ანგარიშის ნებისმიერი არაავტორიზებული გამოყენების შესახებ ან როცა შეიტყობთ უსაფრთხოების სხვა დარღვევის შესახებ.

შეწყვეტა

ჩვენ შეგვიძლია შეწყვიტოთ ან შეაჩეროთ თქვენი წვდომა ჩვენი სერვისების მთელ ან რომელიმე ნაწილზე ნებისმიერ დროს, მიზეზით ან მის გარეშე, გაფრთხილებით ან მის გარეშე, ძალაში დაუყოვნებლივ.

თუ გსურთ შეწყვიტოთ ხელშეკრულება ან თქვენი Crash-Gambling.net ანგარიში, შეგიძლიათ უბრალოდ შეწყვიტოთ ჩვენი სერვისების გამოყენება.

ხელშეკრულების ყველა დებულება, რომელიც თავისი ბუნებით უნდა გაგრძელდეს შეწყვეტამდე, რჩება შეწყვეტის შემთხვევაში, მათ შორის, შეუზღუდავად, საკუთრების დებულებები, გარანტიის უარყოფა, ანაზღაურება და პასუხისმგებლობის შეზღუდვები.

პასუხისმგებლობის უარყოფა

ჩვენი სერვისები მოწოდებულია „როგორც არის“. და "როგორც ხელმისაწვდომია" საფუძველზე. Crash-Gambling.net და მისი მომწოდებლები და ლიცენზირები ამით უარს აცხადებენ ნებისმიერი სახის გარანტიაზე, გამოხატულ თუ ნაგულისხმევად, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, ვაჭრობის, კონკრეტული მიზნისთვის ვარგისიანობისა და არადარღვევის გარანტიები. არც Crash-Gambling.net და არც მისი მომწოდებლები და ლიცენზირები არ იძლევა გარანტიას, რომ ჩვენი სერვისები იქნება უშეცდომოდ ან რომ მასზე წვდომა იქნება უწყვეტი ან შეუფერხებელი. თქვენ გესმით, რომ გადმოტვირთავთ ან სხვაგვარად იღებთ კონტენტს ან სერვისებს ჩვენი სერვისებიდან თქვენი შეხედულებისამებრ და რისკის ქვეშ.

იურისდიქცია და მოქმედი სამართალი

გარდა იმ შემთხვევისა, თუ მოქმედი კანონმდებლობა სხვაგვარად არის გათვალისწინებული, ხელშეკრულება და ჩვენი სერვისების ნებისმიერი წვდომა ან გამოყენება რეგულირდება .

ნებისმიერი დავის განხილვის სათანადო ადგილი, რომელიც წარმოიქმნება ან დაკავშირებულია შეთანხმებასთან, და ნებისმიერი წვდომა ან ჩვენი სერვისების გამოყენება იქნება შტატი და ფედერალური სასამართლოები, რომლებიც მდებარეობს .

ცვლილებები

Crash-Gambling.net იტოვებს უფლებას, ჩვენი შეხედულებისამებრ, შეცვალოს ან შეცვალოს ეს პირობები ნებისმიერ დროს.

თუ ჩვენ განვახორციელებთ მატერიალურ ცვლილებებს, შეგატყობინებთ ჩვენს ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებით, ან ელექტრონული ფოსტით ან სხვა კომუნიკაციით, სანამ ცვლილებები ძალაში შევა. შეტყობინება განსაზღვრავს გონივრულ ვადას, რის შემდეგაც ახალი პირობები შევა ძალაში.

თუ არ ეთანხმებით ჩვენს ცვლილებებს, მაშინ უნდა შეწყვიტოთ ჩვენი სერვისების გამოყენება შეტყობინებების დანიშნულ პერიოდში, ან მას შემდეგ, რაც ცვლილებები ძალაში შევა.

თქვენ მიერ ჩვენი სერვისების უწყვეტი გამოყენება დაექვემდებარება ახალ პირობებს.

ბრიუს ბაქსტერი
ავტორიბრიუს ბაქსტერი

ბრიუს ბაქსტერი არის ექსპერტი ავტორი iGaming ინდუსტრიაში, განსაკუთრებული აქცენტით ავარიულ აზარტულ თამაშებზე. ამ სფეროში ათწლეულზე მეტი გამოცდილებით, ბრიუსმა შეიმუშავა სიღრმისეული გაგება უახლესი ტენდენციებისა და განვითარებების შესახებ ონლაინ აზარტული თამაშების სამყაროში. მას ეკუთვნის მრავალი სტატია, ბლოგპოსტი და კვლევითი ნაშრომი ამ თემაზე.

ka_GEGeorgian