Naudojimo sąlygos

Įsigaliojimo data - 2023 05 25

Šios Sąlygos reglamentuoja jūsų prieigą prie viso turinio, Produkto ir Paslaugų, prieinamų https://crash-gambling.net svetainėje ("Paslauga"), kurią valdo Crash-Gambling.net ("mes", "mus" arba "mūsų"), ir naudojimąsi jais.

Galimybė naudotis mūsų paslaugomis suteikiama, jei be pakeitimų sutinkate su visomis čia pateiktomis sąlygomis ir nuostatomis, taip pat su visomis kitomis mūsų paskelbtomis ir kartais skelbiamomis veiklos taisyklėmis ir nuostatomis.

Atidžiai perskaitykite Sutartį prieš pradėdami naudotis mūsų Paslaugomis. Prisijungdami prie bet kurios mūsų Paslaugų dalies arba naudodamiesi ja, sutinkate laikytis šių Sąlygų. Jei nesutinkate su kuria nors Sutarties sąlygų dalimi, negalite naudotis mūsų Paslaugomis ar jomis naudotis.

Intelektinė nuosavybė

Sutartimi Mes jums neperduodame jokios Mūsų ar trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės, o visos teisės, nuosavybės teisės ir interesai į tokią nuosavybę išlieka (tarp šalių) tik Crash-Gambling.net ir jos licencijų davėjams.

Trečiųjų šalių paslaugos

Naudodamiesi Paslaugomis galite naudotis trečiųjų šalių paslaugomis, produktais, programine įranga, įterpiniais arba trečiųjų šalių sukurtomis programomis (toliau - trečiųjų šalių paslaugos).

Jei naudojatės trečiųjų šalių paslaugomis, suprantate, kad:

  • Trečiųjų šalių paslaugomis naudojatės savo rizika ir mes niekam neatsakome ir nesame atsakingi už Trečiųjų šalių svetaines ar paslaugas.
  • Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad Mes neatsakome ir nesame atsakingi už bet kokią žalą ar nuostolius, atsiradusius ar tariamai atsiradusius dėl bet kokio turinio, prekių ar paslaugų, prieinamų tokiose svetainėse ar paslaugose arba naudojantis jomis, naudojimo.

Sąskaitos

Jei naudojantis bet kuria Paslaugų dalimi reikia turėti paskyrą, registruodamiesi paskyroje sutinkate pateikti mums išsamią ir tikslią informaciją.

Tik jūs atsakote už bet kokią veiklą, vykdomą jūsų paskyroje, ir esate už ją atsakingi. Esate atsakingi už savo paskyros informacijos atnaujinimą ir slaptažodžio saugumą.

Esate atsakingi už savo paskyros, kurią naudojate prieigai prie Paslaugos, saugumo užtikrinimą. Negalite dalytis savo prieigos duomenimis arba juos naudoti ne pagal paskirtį. Privalote nedelsdami pranešti mums apie bet kokį neteisėtą naudojimąsi jūsų paskyra arba sužinoję apie bet kokį kitą saugumo pažeidimą.

Nutraukimas

Galime bet kuriuo metu nutraukti arba sustabdyti jūsų prieigą prie visų arba bet kurios Paslaugų ar jų dalies, su priežastimi arba be priežasties, įspėję arba neįspėję, ir tai galioja nedelsiant.

Jei norite nutraukti Sutartį arba savo Crash-Gambling.net paskyrą, galite tiesiog nustoti naudotis mūsų Paslaugomis.

Visos Sutarties nuostatos, kurios pagal savo pobūdį turėtų galioti ir po nutraukimo, galioja ir po nutraukimo, įskaitant, bet neapsiribojant, nuosavybės nuostatas, garantijų atsisakymą, žalos atlyginimą ir atsakomybės apribojimus.

Atsakomybės apribojimas

Mūsų Paslaugos teikiamos taip, kaip yra, ir taip, kaip yra. Crash-Gambling.net ir jos tiekėjai bei licencijos davėjai atsisako bet kokių aiškių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet neapsiribojant, tinkamumo parduoti, tinkamumo tam tikram tikslui ir nepažeidimo garantijas. Nei Crash-Gambling.net, nei jos tiekėjai ir licencijos davėjai nesuteikia jokių garantijų, kad mūsų Paslaugos bus be klaidų arba kad prieiga prie jų bus nuolatinė ar nepertraukiama. Jūs suprantate, kad atsisiunčiate iš mūsų Paslaugų arba kitaip gaunate turinį ar paslaugas per jas savo nuožiūra ir rizika.

Jurisdikcija ir taikytina teisė

Išskyrus tuos atvejus, kai taikytinuose įstatymuose numatyta kitaip, Sutarčiai ir bet kokiai prieigai prie mūsų Paslaugų ar naudojimuisi jomis taikomi .

Tinkama bet kokių ginčų, kylančių iš Sutarties ar susijusių su ja ir bet kokia prieiga prie mūsų Paslaugų ar naudojimusi jomis, nagrinėjimo vieta bus valstijos ir federaliniai teismai, esantys .

Pakeitimai

Crash-Gambling.net pasilieka teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu pakeisti ar papildyti šias Sąlygas.

Jei atliksime esminių pakeitimų, apie tai informuosime jus paskelbdami savo interneto svetainėje arba išsiųsdami jums el. laišką ar kitą pranešimą prieš įsigaliojant pakeitimams. Pranešime nurodysime pagrįstą laikotarpį, po kurio įsigalios naujos sąlygos.

Jei nesutinkate su mūsų pakeitimais, turėtumėte nustoti naudotis mūsų Paslaugomis per nustatytą įspėjimo laikotarpį arba pakeitimams įsigaliojus.

Jūsų tolesniam naudojimuisi mūsų Paslaugomis bus taikomos naujos sąlygos.

Bruce'as Baksteris
AutoriusBruce'as Baksteris

Bruce'as Baxteris yra „iGaming“ pramonės ekspertas, ypatingą dėmesį skiriantis azartiniams lošimams. Turėdamas daugiau nei dešimtmetį patirties šioje srityje, Bruce'as puikiai išmano naujausias internetinių lošimų pasaulio tendencijas ir pokyčius. Jis yra parašęs daugybę straipsnių, tinklaraščio įrašų ir mokslinių darbų šia tema.

lt_LTLithuanian