Lietošanas noteikumi

Spēkā stāšanās datums - 25.05.2022.

Šie Noteikumi reglamentē Jūsu piekļuvi visam saturam, Produktam un Pakalpojumiem, kas pieejami vietnē https://crash-gambling.net ("Pakalpojums"), kuru pārvalda Crash-Gambling.net ("mēs", "mūs" vai "mūsu").

Jūsu piekļuve mūsu pakalpojumiem ir atkarīga no tā, vai jūs bez jebkādiem grozījumiem piekrītat visiem šeit ietvertajiem noteikumiem un nosacījumiem, kā arī visiem citiem darbības noteikumiem un politikām, kas publicēti un ko mēs laiku pa laikam varam publicēt.

Pirms piekļūšanas mūsu Pakalpojumiem vai to lietošanas rūpīgi izlasiet Līgumu. Piekļūstot vai izmantojot jebkuru mūsu Pakalpojumu daļu, jūs piekrītat ievērot šos Noteikumus. Ja jūs nepiekrītat kādai Līguma noteikumu daļai, jūs nedrīkstat piekļūt mūsu Pakalpojumiem vai tos izmantot.

Intelektuālais īpašums

Šis Līgums nenodod no Mums jums nekādu Mūsu vai trešo pušu intelektuālo īpašumu, un visas tiesības, īpašumtiesības un interese uz šādu īpašumu paliek (pušu starpā) tikai un vienīgi Crash-Gambling.net un tā licences devējiem.

Trešo personu pakalpojumi

Izmantojot Pakalpojumus, jūs varat izmantot trešo pušu pakalpojumus, produktus, programmatūru, programmatūru, ieliktņus vai lietojumprogrammas, ko izstrādājušas trešās puses ("Trešo pušu pakalpojumi").

Ja jūs izmantojat kādas Trešās puses Pakalpojumus, jūs saprotat, ka:

  • Jebkuru Trešās puses Pakalpojumu izmantošanu veicat uz savu risku, un mēs neesam atbildīgi un neuzņemamies nekādu atbildību par Trešo pušu vietnēm vai Pakalpojumiem.
  • Jūs atzīstat un piekrītat, ka Mēs neesam atbildīgi par jebkādu kaitējumu vai zaudējumiem, kas radušies vai varētu rasties saistībā ar šāda satura, preču vai pakalpojumu izmantošanu, kas pieejami jebkurā no šādām vietnēm vai pakalpojumiem.

Konti

Ja kādas mūsu Pakalpojumu daļas izmantošanai ir nepieciešams konts, jūs piekrītat sniegt mums pilnīgu un precīzu informāciju, reģistrējoties kontam.

Jūs esat vienīgais atbildīgais un atbildīgs par visām darbībām, kas notiek jūsu kontā. Jūs esat atbildīgs par sava konta informācijas atjaunināšanu un paroles drošību.

Jūs esat atbildīgs par sava konta, ko izmantojat, lai piekļūtu Pakalpojumam, drošības uzturēšanu. Jūs nedalāties ar saviem piekļuves akreditācijas datiem un ļaunprātīgi tos neizmantojat. Jums nekavējoties jāinformē mūs par jebkuru neatļautu konta izmantošanu vai par jebkuru citu drošības pārkāpumu, ja par to uzzinājāt.

Izbeigšana

Mēs varam jebkurā laikā ar vai bez iemesla, ar vai bez iepriekšēja brīdinājuma nekavējoties pārtraukt vai apturēt jūsu piekļuvi visiem Pakalpojumiem vai jebkurai to daļai.

Ja vēlaties izbeigt Līgumu vai savu Crash-Gambling.net kontu, Jūs varat vienkārši pārtraukt izmantot mūsu Pakalpojumus.

Visi Līguma noteikumi, kuriem pēc savas būtības būtu jāpaliek spēkā arī pēc līguma izbeigšanas, paliek spēkā arī pēc līguma izbeigšanas, tostarp, bet ne tikai, īpašumtiesību noteikumi, garantijas atteikumi, zaudējumu atlīdzība un atbildības ierobežojumi.

Atruna

Mūsu Pakalpojumi tiek sniegti "KĀ IR" un "KĀ PIEEJAMS". Crash-Gambling.net un tās piegādātāji un licenču izsniedzēji ar šo atsakās no jebkādām garantijām, skaidri izteiktām vai netiešām, tostarp, bet ne tikai, no pārdošanas, piemērotības konkrētam mērķim un neierobežojuma garantijām. Ne Crash-Gambling.net, ne tās piegādātāji un licences devēji nesniedz nekādas garantijas, ka mūsu Pakalpojumi būs bez kļūdām vai ka piekļuve tiem būs nepārtraukta vai nepārtraukta. Jūs saprotat, ka lejupielādējat no mūsu Pakalpojumiem vai citādi iegūstat saturu vai pakalpojumus, izmantojot mūsu Pakalpojumus, pēc saviem ieskatiem un uz savu risku.

Jurisdikcija un piemērojamie tiesību akti

Izņemot gadījumus, kad piemērojamie tiesību akti paredz citādi, Līgumu un jebkuru piekļuvi mūsu Pakalpojumiem vai to izmantošanu reglamentē .

Visus strīdus, kas izriet no Līguma vai ir saistīti ar to, kā arī jebkuru piekļuvi mūsu Pakalpojumiem vai to izmantošanu, izskatīs štata un federālās tiesas, kas atrodas .

Izmaiņas

Crash-Gambling.net patur tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā grozīt vai aizstāt šos Noteikumus.

Ja mēs veiksim būtiskas izmaiņas, mēs jūs par to informēsim, publicējot tās savā tīmekļa vietnē vai nosūtot jums e-pastu vai citu paziņojumu pirms izmaiņu stāšanās spēkā. Paziņojumā tiks norādīts saprātīgs termiņš, pēc kura jaunie noteikumi stāsies spēkā.

Ja nepiekrītat mūsu izmaiņām, jums jāpārtrauc izmantot mūsu Pakalpojumus noteiktajā paziņojuma periodā vai pēc izmaiņu stāšanās spēkā.

Uz jūsu turpmāku mūsu Pakalpojumu izmantošanu attieksies jaunie noteikumi.

Brūss Baksters
AutorsBrūss Baksters

Brūss Baksters ir eksperts autors iGaming nozarē, īpašu uzmanību pievēršot avārijas azartspēlēm. Ar vairāk nekā desmit gadu pieredzi šajā jomā Brūss ir attīstījis padziļinātu izpratni par jaunākajām tendencēm un sasniegumiem tiešsaistes azartspēļu pasaulē. Viņš ir sarakstījis daudzus rakstus, emuāra ierakstus un pētnieciskos darbus par šo tēmu.

lvLatvian