Privacybeleid

Ingangsdatum - 25.05.2022

Welkom op https://crash-gambling.net (de "Site"). Wij begrijpen dat online privacy belangrijk is voor gebruikers van onze Site, vooral wanneer zij zaken doen. Deze verklaring regelt ons privacy beleid met betrekking tot de gebruikers van de Site ("Bezoekers") die de Site bezoeken zonder zaken te doen en Bezoekers die zich registreren om zaken te doen op de Site en gebruik te maken van de verschillende diensten aangeboden door Crash-Gambling.net (collectief, "Diensten") ("Geautoriseerde Klanten").

"Persoonlijk Identificeerbare Informatie"

verwijst naar alle informatie waarmee de persoon op wie die informatie betrekking heeft, kan worden geïdentificeerd of die kan worden gebruikt om hem te identificeren, contact op te nemen of te lokaliseren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot naam, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, financiële profielen, socialezekerheidsnummer en kredietkaartinformatie. Persoonlijk identificeerbare informatie omvat geen informatie die anoniem is verzameld (dat wil zeggen, zonder identificatie van de individuele gebruiker) of demografische informatie die niet gekoppeld is aan een geïdentificeerd individu.

Welke persoonlijk identificeerbare informatie wordt verzameld?

Wij kunnen basisinformatie verzamelen over het gebruikersprofiel van al onze Bezoekers. Wij verzamelen de volgende aanvullende informatie van onze Geautoriseerde Klanten: de namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van Geautoriseerde Klanten, de aard en omvang van het bedrijf, en de aard en omvang van de advertentievoorraad die de Geautoriseerde Klant van plan is te kopen of te verkopen.

Welke organisaties verzamelen de informatie?

Naast onze directe verzameling van informatie, kunnen onze derde partij dienstverleners (zoals credit card bedrijven, clearinghouses en banken) die diensten zoals krediet-, verzekerings- en escrow-diensten kunnen verlenen, deze informatie van onze Bezoekers en Geautoriseerde Klanten verzamelen. Wij hebben geen controle over hoe deze derde partijen deze informatie gebruiken, maar wij vragen hen wel om bekend te maken hoe zij de persoonlijke informatie gebruiken die aan hen wordt verstrekt door Bezoekers en Bevoegde Klanten. Sommige van deze derden kunnen tussenpersonen zijn die enkel als schakel in de distributieketen fungeren, en de aan hen verstrekte informatie niet opslaan, bewaren of gebruiken.

Hoe gebruikt de Site persoonlijk identificeerbare informatie?

Wij gebruiken Persoonlijk Identificeerbare Informatie om de Site aan te passen, om gepaste serviceaanbiedingen te doen, en om koop- en verkoopaanvragen op de Site te vervullen. Wij kunnen Bezoekers en Geautoriseerde Klanten e-mailen over onderzoek of koop- en verkoopmogelijkheden op de Site of informatie met betrekking tot het onderwerp van de Site. We kunnen ook persoonlijk identificeerbare informatie gebruiken om contact op te nemen met bezoekers en geautoriseerde klanten in antwoord op specifieke vragen, of om gevraagde informatie te verstrekken.

Met wie mag de informatie worden gedeeld?

Persoonlijk identificeerbare informatie over Geautoriseerde Klanten kan worden gedeeld met andere Geautoriseerde Klanten die potentiële transacties met andere Geautoriseerde Klanten willen evalueren. We kunnen geaggregeerde informatie over onze Bezoekers, met inbegrip van de demografische gegevens van onze Bezoekers en Geautoriseerde Klanten, delen met onze aangesloten agentschappen en externe verkopers. Wij bieden ook de mogelijkheid om "opt-out" te kiezen voor het ontvangen van informatie of gecontacteerd te worden door ons of door een agentschap dat namens ons optreedt.

Hoe wordt persoonlijk identificeerbare informatie opgeslagen?

Persoonlijk Identificeerbare Informatie die door Crash-Gambling.net wordt verzameld wordt veilig opgeslagen en is niet toegankelijk voor derde partijen of werknemers van Crash-Gambling.net behalve voor gebruik zoals hierboven vermeld.

Welke keuzemogelijkheden hebben de bezoekers met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en verspreiden van de informatie?

Bezoekers en geautoriseerde klanten kunnen ervoor kiezen geen ongevraagde informatie meer te ontvangen van of gecontacteerd te worden door ons en/of onze verkopers en geaffilieerde agentschappen door te antwoorden op e-mails zoals aangegeven, of door contact met ons op te nemen op

Cookies

Een cookie is een reeks gegevens die een website op de computer van een bezoeker opslaat, en die de browser van de bezoeker aan de website verstrekt telkens wanneer de bezoeker terugkeert.

Worden er cookies gebruikt op de site?

Cookies worden om verschillende redenen gebruikt. Wij gebruiken Cookies om informatie te verkrijgen over de voorkeuren van onze Bezoekers en de diensten die zij selecteren. Wij gebruiken Cookies ook voor veiligheidsdoeleinden om onze Geautoriseerde Klanten te beschermen. Bijvoorbeeld, als een Bevoegde Klant is ingelogd en de site wordt meer dan 10 minuten niet gebruikt, dan wordt de Bevoegde Klant automatisch uitgelogd. Bezoekers die niet willen dat er cookies op hun computer worden geplaatst, moeten hun browser zo instellen dat cookies worden geweigerd voordat ze https://crash-gambling.net gebruiken, met het nadeel dat bepaalde functies van de website mogelijk niet naar behoren werken zonder de hulp van cookies.

Cookies gebruikt door onze dienstverleners

Onze dienstverleners maken gebruik van cookies en deze cookies kunnen op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Meer details over welke cookies worden gebruikt, vindt u op onze cookies-infopagina.

Hoe gebruikt Crash-Gambling.net login informatie?

Crash-Gambling.net gebruikt login-informatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, IP-adressen, ISPs, en browsertypes, om tendensen te analyseren, de Site te beheren, de bewegingen en het gebruik van een gebruiker te volgen, en brede demografische informatie te verzamelen.

Welke partners of dienstverleners hebben toegang tot Persoonlijk Identificeerbare Informatie van Bezoekers en/of Geautoriseerde Klanten op de Site?

Crash-Gambling.net is partnerschappen en andere affiliaties met een aantal verkopers aangegaan en zal dit blijven doen. Dergelijke verkopers kunnen toegang hebben tot bepaalde Persoonlijk Identificeerbare Informatie op een "need to know" basis voor het evalueren van Geautoriseerde Klanten voor service geschiktheid. Ons privacybeleid is niet van toepassing op de verzameling of het gebruik van deze informatie door deze verkopers. Openbaarmaking van persoonlijk identificeerbare informatie om aan de wet te voldoen. Wij zullen Persoonlijke Identificeerbare Informatie vrijgeven om te voldoen aan een gerechtelijk bevel of dagvaarding of een verzoek van een rechtshandhavingsinstantie om informatie vrij te geven. Wij zullen ook persoonlijk identificeerbare informatie vrijgeven wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk is om de veiligheid van onze Bezoekers en Geautoriseerde Klanten te beschermen.

Hoe beveiligt de Site persoonlijk identificeerbare informatie?

Al onze werknemers zijn op de hoogte van ons veiligheidsbeleid en onze veiligheidspraktijken. De persoonlijk identificeerbare informatie van onze bezoekers en geautoriseerde klanten is alleen toegankelijk voor een beperkt aantal gekwalificeerde werknemers die een wachtwoord krijgen om toegang te krijgen tot de informatie. Wij controleren onze beveiligingssystemen en -processen op regelmatige basis. Gevoelige informatie, zoals kredietkaartnummers of sociale zekerheidsnummers, wordt beschermd door coderingsprotocols, ter bescherming van informatie die via het Internet wordt verzonden. Hoewel wij commercieel redelijke maatregelen nemen om een veilige site te handhaven, zijn elektronische communicatie en databases onderhevig aan fouten, geknoei en inbraak, en wij kunnen niet garanderen of waarborgen dat dergelijke gebeurtenissen niet zullen plaatsvinden en wij zullen niet aansprakelijk zijn jegens Bezoekers of Geautoriseerde Klanten voor dergelijke voorvallen.

Hoe kunnen Bezoekers eventuele onjuistheden in Persoonlijk Identificeerbare Informatie corrigeren?

Bezoekers en bevoegde klanten kunnen contact met ons opnemen om hun Persoonlijke Identificeerbare Informatie bij te werken of onnauwkeurigheden te corrigeren door een e-mail te sturen naar [email protected]

Kan een bezoeker persoonlijk identificeerbare informatie die door de site is verzameld, verwijderen of deactiveren?

Wij bieden Bezoekers en Geautoriseerde Klanten een mechanisme om Persoonlijk Identificeerbare Informatie te verwijderen/deactiveren uit de database van de Site door contact op te nemen. Echter, vanwege back-ups en registratie van verwijderingen, kan het onmogelijk zijn om de gegevens van een Bezoeker te verwijderen zonder dat er restinformatie achterblijft. Als een persoon verzoekt om persoonlijk identificeerbare informatie te deactiveren, zal deze informatie functioneel worden verwijderd en zullen wij persoonlijk identificeerbare informatie met betrekking tot die persoon in de toekomst op geen enkele wijze verkopen, overdragen of gebruiken.

Uw rechten

Dit zijn samengevatte rechten die u hebt krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming

  • Het recht op toegang
  • Het recht op correctie
  • Het recht op wissen
  • Het recht om verwerking te beperken
  • Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking
  • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid
  • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
  • Het recht om toestemming in te trekken

Wat gebeurt er als het privacybeleid verandert?

Wij zullen onze Bezoekers en Bevoegde Klanten op de hoogte brengen van wijzigingen aan ons privacybeleid door dergelijke wijzigingen op de Site te plaatsen. Indien wij echter ons privacybeleid zodanig wijzigen dat Persoonlijke Identificeerbare Informatie openbaar wordt gemaakt waarvan een Bezoeker of Bevoegde Klant eerder heeft verzocht deze niet openbaar te maken, zullen wij contact opnemen met deze Bezoeker of Bevoegde Klant om deze Bezoeker of Bevoegde Klant in staat te stellen deze openbaarmaking te voorkomen.

Links:

https://crash-gambling.net bevat links naar andere websites. Wanneer u op een van deze links klikt, gaat u naar een andere website. Wij raden u aan de privacyverklaringen van deze gelinkte sites te lezen, aangezien hun privacybeleid kan verschillen van het onze.

Bruce Baxter
AuteurBruce Baxter

Bruce Baxter is een deskundige auteur in de iGaming-industrie, met een bijzondere focus op crashgokken. Met meer dan tien jaar ervaring in het veld heeft Bruce een diepgaand inzicht ontwikkeld in de nieuwste trends en ontwikkelingen in de wereld van online gokken. Hij heeft talloze artikelen, blogposts en onderzoekspapers over dit onderwerp geschreven.

© Copyright 2023 Crash Gambling
nl_NLDutch