Polityka prywatności

Data wejścia w życie - 25.05.2022 r.

Witamy na stronie https://crash-gambling.net ("Strona"). Rozumiemy, że prywatność w Internecie jest ważna dla użytkowników naszej Witryny, zwłaszcza podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Niniejsze oświadczenie reguluje naszą politykę prywatności w odniesieniu do tych użytkowników Witryny ("Odwiedzający"), którzy odwiedzają ją bez zawierania transakcji biznesowych oraz Odwiedzających, którzy rejestrują się w celu zawierania transakcji biznesowych w Witrynie i korzystają z różnych usług oferowanych przez Crash-Gambling.net (łącznie "Usługi") ("Upoważnieni klienci").

"Dane osobowe"

odnosi się do wszelkich informacji, które identyfikują lub mogą być wykorzystane do zidentyfikowania, skontaktowania się lub zlokalizowania osoby, której te informacje dotyczą, w tym, ale nie tylko, nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, profile finansowe, numer ubezpieczenia społecznego i informacje o karcie kredytowej. Dane osobowe nie obejmują informacji, które są zbierane anonimowo (to znaczy bez identyfikacji indywidualnego użytkownika) lub informacji demograficznych nie związanych ze zidentyfikowaną osobą.

Jakie dane osobowe są gromadzone?

Możemy gromadzić podstawowe informacje o profilu użytkownika od wszystkich naszych Odwiedzających. Od naszych Autoryzowanych Klientów zbieramy następujące dodatkowe informacje: nazwiska, adresy, numery telefonów i adresy e-mail Autoryzowanych Klientów, charakter i wielkość firmy oraz charakter i wielkość zasobów reklamowych, które Autoryzowany Klient zamierza kupić lub sprzedać.

Jakie organizacje zbierają te informacje?

Oprócz bezpośredniego zbierania informacji przez nas, nasi zewnętrzni dostawcy usług (tacy jak firmy obsługujące karty kredytowe, centra rozliczeniowe i banki), którzy mogą świadczyć takie usługi jak kredyty, ubezpieczenia i usługi escrow, mogą zbierać te informacje od naszych Odwiedzających i Uprawnionych Klientów. Nie kontrolujemy sposobu, w jaki te strony trzecie wykorzystują takie informacje, ale prosimy je o ujawnienie, w jaki sposób wykorzystują dane osobowe przekazane im przez Odwiedzających i Uprawnionych Klientów. Niektóre z tych stron trzecich mogą być pośrednikami, którzy działają wyłącznie jako ogniwa w łańcuchu dystrybucji i nie przechowują, nie zachowują ani nie wykorzystują przekazanych im informacji.

W jaki sposób Witryna wykorzystuje informacje umożliwiające identyfikację osoby?

Wykorzystujemy Dane Osobowe w celu dostosowania Strony do potrzeb użytkowników, zapewnienia odpowiednich usług oraz realizacji zamówień dotyczących kupna i sprzedaży na Stronie. Możemy wysyłać do Odwiedzających i Upoważnionych Klientów wiadomości e-mail dotyczące badań lub możliwości kupna i sprzedaży w ramach Strony lub informacje związane z tematyką Strony. Możemy również wykorzystywać Dane osobowe do kontaktowania się z Odwiedzającymi i Upoważnionymi Klientami w odpowiedzi na konkretne zapytania lub w celu dostarczenia wymaganych informacji.

Komu można udostępnić informacje?

Dane osobowe Autoryzowanych Klientów mogą być udostępniane innym Autoryzowanym Klientom, którzy chcą ocenić potencjalne transakcje z innymi Autoryzowanymi Klientami. Możemy udostępniać zagregowane informacje o naszych Odwiedzających, w tym dane demograficzne naszych Odwiedzających i Upoważnionych Klientów, naszym agencjom stowarzyszonym i zewnętrznym dostawcom. Oferujemy również możliwość "rezygnacji" z otrzymywania informacji lub kontaktowania się z nami lub jakąkolwiek agencją działającą w naszym imieniu.

Jak przechowywane są informacje umożliwiające identyfikację osoby?

Dane osobowe zebrane przez Crash-Gambling.net są bezpiecznie przechowywane i nie są dostępne dla osób trzecich lub pracowników Crash-Gambling.net z wyjątkiem wykorzystania w sposób wskazany powyżej.

Jakie możliwości wyboru mają Odwiedzający w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i rozpowszechniania informacji?

Odwiedzający i autoryzowani klienci mogą zrezygnować z otrzymywania niezamówionych informacji od nas lub naszych sprzedawców i agencji stowarzyszonych, odpowiadając na wiadomości e-mail zgodnie z instrukcjami lub kontaktując się z nami pod adresem

Cookies

Plik cookie to ciąg informacji, które strona internetowa przechowuje na komputerze odwiedzającego i które przeglądarka odwiedzającego przekazuje stronie internetowej przy każdym powrocie.

Czy na stronie używane są pliki cookie?

Pliki Cookies są wykorzystywane z różnych powodów. Korzystamy z plików Cookies, aby uzyskać informacje o preferencjach naszych Odwiedzających i wybieranych przez nich usługach. Używamy również plików Cookies w celach bezpieczeństwa, aby chronić naszych Autoryzowanych Klientów. Na przykład, jeśli Autoryzowany Klient jest zalogowany, a strona nie jest używana przez ponad 10 minut, automatycznie wylogowujemy Autoryzowanego Klienta. Użytkownicy, którzy nie życzą sobie umieszczania plików cookie na swoich komputerach, powinni ustawić swoje przeglądarki tak, aby odrzucały pliki cookie przed rozpoczęciem korzystania z witryny https://crash-gambling.net, z tą różnicą, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać prawidłowo bez pomocy plików cookie.

Pliki cookie wykorzystywane przez naszych dostawców usług

Nasi dostawcy usług używają plików cookie i te pliki mogą być przechowywane na Twoim komputerze, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Więcej szczegółów o tym, które pliki cookie są używane, można znaleźć na naszej stronie informacyjnej dotyczącej plików cookie.

W jaki sposób Crash-Gambling.net wykorzystuje informacje o logowaniu?

Crash-Gambling.net wykorzystuje dane logowania, w tym między innymi adresy IP, dostawców usług internetowych i typy przeglądarek, do analizowania trendów, administrowania Witryną, śledzenia ruchu i użytkowania użytkownika oraz gromadzenia szerokich informacji demograficznych.

Jacy partnerzy lub dostawcy usług mają dostęp do Danych Osobowych pochodzących od Odwiedzających i/lub Autoryzowanych Klientów na Stronie?

Crash-Gambling.net zawarł i nadal będzie zawierał partnerstwa i inne powiązania z wieloma sprzedawcami. Tacy sprzedawcy mogą mieć dostęp do pewnych informacji umożliwiających identyfikację osób na podstawie potrzeby oceny autoryzowanych klientów pod kątem kwalifikowalności usług. Nasza polityka prywatności nie obejmuje zbierania i wykorzystywania tych informacji. Ujawnienie Danych Osobowych w celu zachowania zgodności z prawem. Ujawnimy Dane Osobowe w celu wykonania nakazu sądowego, wezwania do sądu lub prośby od organów ścigania o ujawnienie informacji. Ujawnimy również Dane Osobowe, gdy będzie to konieczne dla ochrony bezpieczeństwa naszych Gości i Uprawnionych Klientów.

W jaki sposób Witryna zabezpiecza informacje umożliwiające identyfikację osób?

Wszyscy nasi pracownicy są zaznajomieni z naszą polityką bezpieczeństwa i praktykami. Dane osobowe naszych gości i autoryzowanych klientów są dostępne tylko dla ograniczonej liczby wykwalifikowanych pracowników, którzy otrzymują hasło w celu uzyskania dostępu do tych informacji. Regularnie przeprowadzamy audyt naszych systemów i procesów bezpieczeństwa. Wrażliwe informacje, takie jak numery kart kredytowych lub numery ubezpieczenia społecznego, są chronione przez protokoły szyfrowania, wprowadzone w celu ochrony informacji przesyłanych przez Internet. Chociaż podejmujemy komercyjnie uzasadnione środki w celu utrzymania bezpiecznej strony, komunikacja elektroniczna i bazy danych są narażone na błędy, manipulacje i włamania, a my nie możemy zagwarantować ani zapewnić, że takie zdarzenia nie będą miały miejsca i nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Odwiedzających lub Upoważnionych Klientów za wszelkie takie zdarzenia.

W jaki sposób Odwiedzający mogą poprawić wszelkie nieścisłości w Danych osobowych?

Odwiedzający i upoważnieni klienci mogą kontaktować się z nami w celu aktualizacji dotyczących ich informacji umożliwiających identyfikację osoby lub w celu skorygowania wszelkich nieścisłości, wysyłając e-mail na adres [email protected].

Czy Odwiedzający może usunąć lub dezaktywować Informacje umożliwiające identyfikację osoby zebrane przez Stronę?

Zapewniamy Odwiedzającym i Upoważnionym Klientom mechanizm usuwania/dezaktywacji Danych Osobowych z bazy danych Witryny poprzez kontakt. Jednakże, ze względu na kopie zapasowe i rejestry usunięć, usunięcie wpisu Odwiedzającego bez zachowania pewnych szczątkowych informacji może być niemożliwe. Osoba fizyczna, która zażąda dezaktywacji Danych Osobowych, zostanie funkcjonalnie usunięta, a my nie będziemy sprzedawać, przekazywać ani wykorzystywać Danych Osobowych dotyczących tej osoby w jakikolwiek sposób.

Twoje prawa

Oto podsumowanie praw, jakie przysługują Państwu na mocy prawa o ochronie danych osobowych

  • Prawo do dostępu
  • Prawo do sprostowania
  • Prawo do usunięcia danych
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • Prawo do przenoszenia danych
  • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
  • Prawo do wycofania zgody

Co się stanie, jeśli Polityka Prywatności ulegnie zmianie?

Powiadomimy naszych Gości i Upoważnionych Klientów o zmianach w naszej polityce prywatności poprzez umieszczenie takich zmian na Stronie. Jeżeli jednak zmieniamy naszą politykę prywatności w sposób, który może spowodować ujawnienie Informacji umożliwiających identyfikację osoby, o których nieujawnienie wcześniej prosił Odwiedzający lub upoważniony klient, skontaktujemy się z takim Odwiedzającym lub upoważnionym klientem, aby umożliwić mu zapobieżenie takiemu ujawnieniu.

Linki:

Strona https://crash-gambling.net zawiera linki do innych stron internetowych. Należy pamiętać, że klikając na jeden z tych linków, przenosisz się na inną stronę internetową. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności tych stron, do których prowadzą linki, ponieważ ich polityka prywatności może różnić się od naszej.

Bruce'a Baxtera
AutorBruce'a Baxtera

Bruce Baxter jest autorem-ekspertem w branży iGaming, ze szczególnym uwzględnieniem gier losowych. Dzięki ponad dziesięcioletniemu doświadczeniu w tej dziedzinie, Bruce dogłębnie zrozumiał najnowsze trendy i zmiany w świecie hazardu online. Jest autorem wielu artykułów, postów na blogach i artykułów naukowych na ten temat.

© Copyright 2023 Crash Gambling
pl_PLPolish