Warunki użytkowania

Data wejścia w życie - 25.05.2023 r.

Niniejsze Warunki regulują Twój dostęp, korzystanie ze wszystkich treści, produktów i usług dostępnych na stronie internetowej https://crash-gambling.net ("Serwis") prowadzonej przez Crash-Gambling.net ("nas", "my", lub "nasz").

Twój dostęp do naszych usług podlega akceptacji, bez modyfikacji, wszystkich warunków zawartych w niniejszym dokumencie oraz wszystkich innych zasad operacyjnych i polityk opublikowanych i które mogą być publikowane od czasu do czasu przez nas.

Prosimy o uważne przeczytanie Umowy przed uzyskaniem dostępu lub korzystaniem z naszych Usług. Uzyskując dostęp lub korzystając z dowolnej części naszych Usług, użytkownik zgadza się na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli użytkownik nie zgadza się na jakąkolwiek część warunków Umowy, nie może uzyskać dostępu do naszych Usług ani z nich korzystać.

Własność intelektualna

Umowa nie przenosi z Nas do Ciebie żadnej z Naszej lub osób trzecich własności intelektualnej, a wszystkie prawa, tytuły i udziały w i do takiej własności pozostanie (między stronami) wyłącznie z Crash-Gambling.net i jego licencjodawców.

Usługi stron trzecich

Korzystając z Usług, użytkownik może korzystać z usług, produktów, oprogramowania, elementów osadzonych lub aplikacji opracowanych przez osoby trzecie ("Usługi osób trzecich").

Jeśli korzystasz z jakichkolwiek Usług Stron Trzecich, rozumiesz, że:

  • Wszelkie korzystanie z usług osób trzecich odbywa się na własne ryzyko, a my nie ponosimy odpowiedzialności za strony internetowe lub usługi osób trzecich.
  • Użytkownik potwierdza i zgadza się, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem z takich treści, towarów lub usług dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług.

Konta

W przypadku, gdy korzystanie z jakiejkolwiek części naszych Usług wymaga posiadania konta, użytkownik zgadza się podać nam pełne i dokładne informacje podczas rejestracji konta.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane w ramach jego konta. Użytkownik jest odpowiedzialny za aktualizację informacji o swoim koncie oraz za bezpieczne przechowywanie hasła.

Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta, którego używa do uzyskania dostępu do Usługi. Nie wolno udostępniać ani nadużywać swoich danych uwierzytelniających. Użytkownik musi niezwłocznie powiadomić nas o wszelkich nieautoryzowanych użyciach swojego konta lub po uzyskaniu informacji o jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa.

Zakończenie

Możemy zakończyć lub zawiesić dostęp użytkownika do wszystkich lub dowolnej części naszych Usług w dowolnym momencie, z lub bez przyczyny, z lub bez powiadomienia, ze skutkiem natychmiastowym.

Jeśli chcesz rozwiązać umowę lub konto Crash-Gambling.net, możesz po prostu przestać korzystać z naszych usług.

Wszystkie postanowienia Umowy, które ze względu na swój charakter powinny przetrwać rozwiązanie, przetrwają rozwiązanie, w tym, bez ograniczeń, postanowienia dotyczące własności, wyłączenia gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

Oświadczenie

Nasze usługi są dostarczane "AS IS." i "AS AVAILABLE" podstawy. Crash-Gambling.net i jego dostawcy i licencjodawcy niniejszym zrzekają się wszelkich gwarancji wszelkiego rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, bez ograniczeń, gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności. Ani Crash-Gambling.net, ani jego dostawcy i licencjodawcy, nie daje żadnych gwarancji, że nasze usługi będą wolne od błędów lub że dostęp do nich będzie ciągły lub nieprzerwany. Użytkownik rozumie, że pobiera z, lub w inny sposób uzyskać zawartość lub usługi za pośrednictwem, nasze usługi według własnego uznania i ryzyka.

Jurysdykcja i prawo właściwe

Z wyjątkiem zakresu, w którym obowiązujące prawo stanowi inaczej, Umowa i każdy dostęp do lub korzystanie z naszych Usług będzie podlegać prawu .

Właściwym miejscem rozstrzygania wszelkich sporów wynikających lub związanych z Umową i wszelkim dostępem lub korzystaniem z naszych Usług będą sądy stanowe i federalne znajdujące się w .

Zmiany

Crash-Gambling.net zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia tych warunków w dowolnym momencie.

Jeśli wprowadzimy zmiany, które są istotne, poinformujemy Cię o tym poprzez umieszczenie ich na naszej stronie internetowej lub poprzez wysłanie Ci wiadomości e-mail lub innego komunikatu, zanim zmiany wejdą w życie. W powiadomieniu zostanie wyznaczony rozsądny okres, po którym nowe warunki wejdą w życie.

Jeśli użytkownik nie zgadza się z naszymi zmianami, powinien zaprzestać korzystania z naszych Usług w wyznaczonym okresie wypowiedzenia lub po wejściu zmian w życie.

Dalsze korzystanie z naszych Usług będzie podlegało nowym warunkom.

Bruce'a Baxtera
AutorBruce'a Baxtera

Bruce Baxter jest autorem-ekspertem w branży iGaming, ze szczególnym uwzględnieniem gier losowych. Dzięki ponad dziesięcioletniemu doświadczeniu w tej dziedzinie, Bruce dogłębnie zrozumiał najnowsze trendy i zmiany w świecie hazardu online. Jest autorem wielu artykułów, postów na blogach i artykułów naukowych na ten temat.

pl_PLPolish