Integritetspolicy

Datum för ikraftträdande - 25.05.2022

Välkommen till https://crash-gambling.net ("webbplatsen"). Vi förstår att sekretess på nätet är viktigt för användarna av vår webbplats, särskilt när de gör affärer. Detta uttalande reglerar vår sekretesspolicy för de användare av webbplatsen ("besökare") som besöker den utan att göra affärer och besökare som registrerar sig för att göra affärer på webbplatsen och använda de olika tjänster som erbjuds av Crash-Gambling.net (tillsammans "tjänster") ("auktoriserade kunder").

"Personligt identifierbar information"

avser all information som identifierar eller kan användas för att identifiera, kontakta eller lokalisera den person som informationen gäller, inklusive, men inte begränsat till, namn, adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress, finansiella profiler, personnummer och kreditkortsinformation. Personligt identifierbar information omfattar inte information som samlas in anonymt (dvs. utan identifiering av den enskilda användaren) eller demografisk information som inte är kopplad till en identifierad person.

Vilken personligt identifierbar information samlas in?

Vi kan samla in grundläggande användarprofilinformation från alla våra besökare. Vi samlar in följande ytterligare information från våra auktoriserade kunder: namn, adresser, telefonnummer och e-postadresser för auktoriserade kunder, verksamhetens art och storlek samt art och storlek på det annonsinventarium som den auktoriserade kunden avser att köpa eller sälja.

Vilka organisationer samlar in informationen?

Utöver vår direkta insamling av information kan våra tredjepartsleverantörer (t.ex. kreditkortsföretag, clearinghus och banker) som tillhandahåller tjänster som kredit-, försäkrings- och spärrtjänster samla in denna information från våra besökare och auktoriserade kunder. Vi kontrollerar inte hur dessa tredje parter använder sådan information, men vi ber dem att avslöja hur de använder personlig information som de får från besökare och auktoriserade kunder. Vissa av dessa tredje parter kan vara mellanhänder som endast fungerar som länkar i distributionskedjan och som inte lagrar, behåller eller använder den information som ges till dem.

Hur använder webbplatsen personligt identifierbar information?

Vi använder personligt identifierbar information för att anpassa webbplatsen, för att erbjuda lämpliga tjänster och för att uppfylla förfrågningar om köp och försäljning på webbplatsen. Vi kan skicka e-post till besökare och auktoriserade kunder om forskning eller köp- och försäljningsmöjligheter på webbplatsen eller information som rör ämnet på webbplatsen. Vi kan också använda personligt identifierbar information för att kontakta besökare och auktoriserade kunder som svar på specifika förfrågningar eller för att tillhandahålla begärd information.

Med vem får informationen delas?

Personligt identifierbar information om auktoriserade kunder kan delas med andra auktoriserade kunder som vill utvärdera potentiella transaktioner med andra auktoriserade kunder. Vi kan dela aggregerad information om våra besökare, inklusive demografiska uppgifter om våra besökare och auktoriserade kunder, med våra närstående byråer och tredjepartsleverantörer. Vi erbjuder också möjligheten att "välja bort" att ta emot information eller bli kontaktad av oss eller av någon byrå som agerar för vår räkning.

Hur lagras personligt identifierbar information?

Personligt identifierbar information som samlas in av Crash-Gambling.net lagras på ett säkert sätt och är inte tillgänglig för tredje part eller anställda på Crash-Gambling.net förutom för användning enligt ovan.

Vilka valmöjligheter har besökarna när det gäller insamling, användning och distribution av informationen?

Besökare och auktoriserade kunder kan välja bort att ta emot oönskad information från eller bli kontaktade av oss och/eller våra leverantörer och närstående byråer genom att svara på e-postmeddelanden enligt instruktionerna eller genom att kontakta oss på följande adress

Cookies

En cookie är en informationssträng som en webbplats lagrar på en besökares dator och som besökarens webbläsare ger till webbplatsen varje gång besökaren återvänder.

Används cookies på webbplatsen?

Cookies används av olika skäl. Vi använder cookies för att få information om våra besökares preferenser och de tjänster de väljer. Vi använder också cookies i säkerhetssyfte för att skydda våra auktoriserade kunder. Om en auktoriserad kund till exempel är inloggad och webbplatsen inte används i mer än 10 minuter, loggar vi automatiskt ut den auktoriserade kunden. Besökare som inte vill att kakor placeras på deras datorer bör ställa in sin webbläsare så att den vägrar kakor innan de använder https://crash-gambling.net, med den nackdelen att vissa funktioner på webbplatsen kanske inte fungerar som de ska utan hjälp av kakor.

Cookies som används av våra tjänsteleverantörer

Våra tjänsteleverantörer använder cookies och dessa cookies kan lagras på din dator när du besöker vår webbplats. Du hittar mer information om vilka cookies som används på vår sida om cookies.

Hur använder Crash-Gambling.net inloggningsuppgifter?

Crash-Gambling.net använder inloggningsinformation, inklusive, men inte begränsat till, IP-adresser, internetleverantörer och webbläsartyper, för att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra en användares rörelse och användning och samla in bred demografisk information.

Vilka partners eller tjänsteleverantörer har tillgång till personligt identifierbar information från besökare och/eller auktoriserade kunder på webbplatsen?

Crash-Gambling.net har ingått och kommer att fortsätta att ingå partnerskap och andra anslutningar med ett antal leverantörer. Sådana leverantörer kan ha tillgång till viss personligt identifierbar information på grundval av ett behov av att veta för att utvärdera auktoriserade kunder för att få tillgång till tjänster. Vår sekretesspolicy omfattar inte deras insamling eller användning av denna information. Utlämnande av personligt identifierbar information för att följa lagen. Vi kommer att lämna ut personligt identifierbar information för att följa ett domstolsbeslut eller en stämning eller en begäran från en brottsbekämpande myndighet om att lämna ut information. Vi kommer också att avslöja personligt identifierbar information när det är rimligt nödvändigt för att skydda våra besökares och auktoriserade kunders säkerhet.

Hur skyddar webbplatsen personligt identifierbar information?

Alla våra anställda känner till vår säkerhetspolicy och våra metoder. Personligt identifierbara uppgifter om våra besökare och auktoriserade kunder är endast tillgängliga för ett begränsat antal kvalificerade anställda som får ett lösenord för att få tillgång till informationen. Vi granskar våra säkerhetssystem och processer regelbundet. Känslig information, såsom kreditkortsnummer eller personnummer, skyddas av krypteringsprotokoll som finns för att skydda information som skickas via Internet. Även om vi vidtar kommersiellt rimliga åtgärder för att upprätthålla en säker webbplats kan elektronisk kommunikation och databaser utsättas för fel, manipulering och inbrott, och vi kan inte garantera eller garantera att sådana händelser inte kommer att inträffa och vi kommer inte att vara ansvariga gentemot besökare eller auktoriserade kunder för sådana händelser.

Hur kan besökarna korrigera eventuella felaktigheter i personligt identifierbar information?

Besökare och auktoriserade kunder kan kontakta oss för att uppdatera personlig identifierbar information om dem eller för att korrigera eventuella felaktigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på [email protected].

Kan en besökare radera eller inaktivera personligt identifierbar information som samlas in av webbplatsen?

Vi erbjuder besökare och auktoriserade kunder en mekanism för att radera/deaktivera personligt identifierbar information från webbplatsens databas genom att kontakta. På grund av säkerhetskopior och register över raderingar kan det dock vara omöjligt att radera en besökares post utan att behålla viss kvarvarande information. En person som begär att få personligen identifierbar information avaktiverad kommer att få denna information funktionellt raderad, och vi kommer inte att sälja, överföra eller använda personligen identifierbar information som rör den personen på något sätt i framtiden.

Dina rättigheter

Detta är sammanfattade rättigheter som du har enligt dataskyddslagen.

  • Rätten till tillgång
  • Rätten till rättelse
  • Rätten till radering
  • Rätten att begränsa behandlingen
  • Rätten att invända mot behandlingen
  • Rätten till dataportabilitet
  • Rätten att klaga till en tillsynsmyndighet
  • Rätten att återkalla samtycke

Vad händer om sekretesspolicyn ändras?

Vi kommer att informera våra besökare och auktoriserade kunder om ändringar i vår sekretesspolicy genom att publicera sådana ändringar på webbplatsen. Om vi ändrar vår integritetspolicy på ett sätt som kan leda till att personligt identifierbar information som en besökare eller auktoriserad kund tidigare har begärt att inte avslöjas avslöjas, kommer vi dock att kontakta besökaren eller den auktoriserade kunden för att göra det möjligt för besökaren eller den auktoriserade kunden att förhindra ett sådant avslöjande.

Länkar:

https://crash-gambling.net innehåller länkar till andra webbplatser. Observera att när du klickar på en av dessa länkar kommer du till en annan webbplats. Vi uppmanar dig att läsa sekretesspolicyn för dessa länkade webbplatser eftersom deras sekretesspolicy kan skilja sig från vår.

Bruce Baxter
FörfattareBruce Baxter

Bruce Baxter är en expertförfattare inom iGaming-branschen, med särskilt fokus på hasardspel. Med över ett decenniums erfarenhet inom området har Bruce utvecklat en djupgående förståelse för de senaste trenderna och utvecklingen i världen av onlinespel. Han har skrivit många artiklar, blogginlägg och forskningsartiklar om ämnet.

© Copyright 2023 Crash Gambling
sv_SESwedish