Användarvillkor

Datum för ikraftträdande - 25.05.2022

Dessa villkor reglerar din tillgång till och användning av allt innehåll, alla produkter och tjänster som finns tillgängliga på webbplatsen https://crash-gambling.net ("tjänsten") som drivs av Crash-Gambling.net ("oss", "vi" eller "vår").

Din tillgång till våra tjänster förutsätter att du accepterar, utan ändring, alla de villkor som finns här och alla andra driftsregler och policyer som publiceras och som kan komma att publiceras från tid till annan av oss.

Läs avtalet noggrant innan du går in på eller använder våra tjänster. Genom att få tillgång till eller använda någon del av våra tjänster samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte godkänner någon del av villkoren i avtalet får du inte få tillgång till eller använda våra tjänster.

Immateriella rättigheter

Avtalet överför inte från oss till dig någon av våra eller tredje parts immateriella rättigheter, och alla rättigheter, titlar och intressen i och till sådan egendom förblir (mellan parterna) enbart hos Crash-Gambling.net och dess licensgivare.

Tjänster från tredje part

När du använder tjänsterna kan du komma att använda tjänster, produkter, programvara, inbäddningar eller program som utvecklats av tredje part ("tjänster från tredje part").

Om du använder tjänster från tredje part förstår du att:

  • All användning av en tjänst från en tredje part sker på egen risk, och vi ska inte vara ansvariga för webbplatser eller tjänster från tredje part.
  • Du bekräftar och godkänner att vi inte ska vara ansvariga för eventuella skador eller förluster som orsakats eller påstås ha orsakats av eller i samband med användningen av sådant innehåll, varor eller tjänster som finns tillgängliga på eller via sådana webbplatser eller tjänster.

Konton

Om det krävs ett konto för att använda någon del av våra tjänster samtycker du till att ge oss fullständig och korrekt information när du registrerar dig för ett konto.

Du är ensam ansvarig för all aktivitet som sker under ditt konto. Du är ansvarig för att hålla din kontoinformation uppdaterad och för att hålla ditt lösenord säkert.

Du är ansvarig för att upprätthålla säkerheten för ditt konto som du använder för att få tillgång till tjänsten. Du får inte dela eller missbruka dina åtkomstuppgifter. Du måste omedelbart meddela oss om obehörig användning av ditt konto eller när du får kännedom om någon annan säkerhetsöverträdelse.

Uppsägning

Vi kan säga upp eller stänga av din tillgång till alla eller delar av våra tjänster när som helst, med eller utan orsak, med eller utan förvarning, med omedelbar verkan.

Om du vill säga upp avtalet eller ditt Crash-Gambling.net-konto kan du helt enkelt sluta använda våra tjänster.

Alla bestämmelser i avtalet som till sin natur borde överleva uppsägning ska överleva uppsägning, inklusive, utan begränsning, bestämmelser om äganderätt, garantiförnekande, skadestånd och ansvarsbegränsningar.

Ansvarsfriskrivning

Våra tjänster tillhandahålls "I befintligt skick" och "i befintligt skick". Crash-Gambling.net och dess leverantörer och licensgivare frånsäger sig härmed alla garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, utan begränsning, garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke överträdelse. Varken Crash-Gambling.net eller dess leverantörer och licensgivare garanterar att våra tjänster kommer att vara felfria eller att tillgången till dem kommer att vara kontinuerlig eller oavbruten. Du förstår att du laddar ner från, eller på annat sätt erhåller innehåll eller tjänster via, våra tjänster efter eget gottfinnande och på egen risk.

Behörighet och tillämplig lag

Med undantag för den del av tillämplig lag som föreskriver något annat, regleras avtalet och all tillgång till eller användning av våra tjänster av lagarna i .

Den rätta platsen för alla tvister som uppstår till följd av eller i samband med avtalet och all åtkomst till eller användning av våra tjänster kommer att vara de statliga och federala domstolarna i .

Ändringar

Crash-Gambling.net förbehåller sig rätten att när som helst, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa villkor.

Om vi gör ändringar som är väsentliga kommer vi att meddela dig detta genom att publicera dem på vår webbplats eller genom att skicka dig ett e-postmeddelande eller annat meddelande innan ändringarna träder i kraft. Meddelandet kommer att ange en rimlig tidsperiod efter vilken de nya villkoren kommer att träda i kraft.

Om du inte samtycker till våra ändringar bör du sluta använda våra tjänster inom den angivna uppsägningstiden eller när ändringarna träder i kraft.

Din fortsatta användning av våra tjänster kommer att omfattas av de nya villkoren.

Bruce Baxter
FörfattareBruce Baxter

Bruce Baxter är en expertförfattare inom iGaming-branschen, med särskilt fokus på hasardspel. Med över ett decenniums erfarenhet inom området har Bruce utvecklat en djupgående förståelse för de senaste trenderna och utvecklingen i världen av onlinespel. Han har skrivit många artiklar, blogginlägg och forskningsartiklar om ämnet.

sv_SESwedish